zapalenie mięśnia sercowego
Zdrowie

Zapalenie mięśnia sercowego – czym jest i co należy o nim wiedzieć?

Zapalenie mięśnia sercowego najczęściej występuje jako powikłanie po infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Stanowi też reakcję alergiczną. Sam proces wiąże się z silnymi dolegliwościami, w tym odczuwaniem bólu i niewydolnością serca.

Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego nie jest uwarunkowane genetycznie. Nie można, zatem wskazać na cechy dziedziczne w zakresie narażenia na nie. Za istotne przyczyny zapalenia mięśnia sercowego uznaje się natomiast:

 • skutek obecności wirusów w organizmie oraz infekcji gardła i dróg oddechowych po ustąpieniu ich objawów;
 • wystąpienie zakażenia układu pokarmowego, któremu towarzyszy biegunka, nudności i inne, tego typu objawy;
 • inne zakażenia, którym towarzyszy biegunka;
 • obecność w organizmie bakterii takich jak gronkowce i paciorkowce, które u pacjentów z obniżoną odpornością zajmują wsierdzie;
 • obecność bakterii atopowych np. chlamydii oraz drobnoustrojów, pasożytów i grzybów;
 • przebyty toczeń rumieniowaty układowy;
 • sarkoidoza;,
 • schorzenia tkanki łącznej;
  Na zapalenie mięśnia sercowego są też narażeni pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi, w następstwie których może pojawić się ww. zapalenie. Wpływ na to mają także leki, antybiotyki, narkotyki i środki chemiczne, które mogą wywołać reakcję z zajęciem mięśnia sercowego (reakcja nadwrażliwości).

Objawy zapalenia mięśnia sercowego

Zapalenie objawia się jako proces zapalny tkanki mięśniowej serca lub też jako dolegliwość towarzysząca zapaleniu wsierdzia lub osierdzia. Dochodzi wówczas do obrzęku poszczególnych włókienek mięśniowych, prowadzącym do ich obumierania. w ostrym przebiegu dochodzi do niewydolności.
Właściwą diagnozę stawia lekarz. Na ogół wiąże się to z przeprowadzeniem licznych badań, takich jak: EKG, poziom CRP i OB. Pacjent może jednak odczuwać same objawy zapalenia. Są to:

 • osłabienie;
 • słabszy i bardziej przyśpieszony oddech;
 • silny ból w okolicach serca;
 • łatwe męczenie się i duszności;
 • przyśpieszenia akcji serca;
 • występowanie zaburzeń rytmu serca, co na ogół objawia się poprzez skurcze dodatkowe i zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, na ogół w postaci bloku I stopnia.

Jeśli pacjent zauważy u siebie wymienione wyżej objawy powinien jak najszybciej udać się do lekarza kardiologa (np. z Cmpromed.pl/kardiologia. Jeśli ból powoduje duszności wówczas konieczne jest wezwanie karetki pogotowia. Zapalenie mięśnia sercowego zależy w dużej mierze od przyczyny i nasilenia samego procesu. Na pewien czas konieczne jest także zrezygnowanie z aktywności fizycznej.

Możesz również polubić…